شورای فضای مجازی استان فارس

شورای فضای مجازی استان فارس

درباره شورا

اعضای شورا فضای مجازی استان فارس

شورای فضای مجازی استان فارس با ترکیب اعضاء حقوقی و حقیقی تشکیل شده ، که اعضای حقوقی این شورا به شرح ذیل می باشند : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس(رئیس شورا) معاون فرهنگی و رسانه‌ای...

اهداف شورای فضای مجازی استان فارس

شورای فضای مجازی استان فارس در راستای شناسایی ، توانمند سازی ، ساماندهی و نظارت فضای مجازی استان و به خصوص تولید و نشر محتوا و خدمات فرهنگی مورد نیاز جامعه با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی...

اعضاء شورا

درباره سازمان

درباره سازمان

شورای فضای مجازی استان فارس در راستای شناسایی ، توانمند سازی ، ساماندهی و نظارت فضای مجازی استان و به خصوص تولید و نشر محتوا و خدمات فرهنگی مورد نیاز جامعه با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی ، موسسات و فعالان با تفاهم مشترک مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فارس تشکیل و فعالیت می  بیشتر ...