ثبت نام فعالان فضای مجازی

نام و نام خانوادگی*

کدملی*

پست الکترونیک*

جنسیت*

شماره تماس*

استان محل سکونت*

شهر محل سکونت*

آخرین مدرک تحصیلی*

رشته تحصیلی*

در چه زمینه هایی تمایل به همکاری دارید؟*
برنامه نویسطراح سایتاپلیکیشن سازیگرافیستتوزیع و انتشارانیمیشن سازیخبرنگارگزارش نویسینویسندگیتدوینگرعکاستصویربردارمدیریت صفحه اینستاگرامیمدیریت سایت

توانایی آموزش*

آپلود رزومه